Š u m a v s k ý    k u f r

11. ročník

Rozpis dvouetapového závodu v orientačním běhu

 

Pořadatel:      OOB TJ Kašperské Hory

Datum:           17. a 18. října 2009

Místo:            Kašperské Hory

 

1. Etapa

Middle

17.10.2009 – 18. závod žebříčku západočeské oblasti - krátká trať

Shromaždiště

Tuškov u Kašperských Hor – nad obcí při silnici do Bohdašic

[GPS: 49°9´46´´N; 13°32´11´´E]

Prezentace

do 12:30 hod  (je možné odprezentovat všechny tři závody)

Start

00 = 13:00

 

Vložený noční závod

Noční

17.10.2009 – veřejný závod

Shromaždiště

Kašperské Hory – Cikánka – hřiště kopané

Prezentace

19:00 až 19:30 hod

Start

00 = 20:00

 

2. Etapa

Klasika

18.10.2009 – 19. závod žebříčku západočeské oblasti –  klasická trať

Shromaždiště

Louka u Biskupa (u silnice za obcí Maleč směr na Vacov)

[GPS: 49°9´46´´N; 13°41´16´´E]

Prezentace

8:30 až 9:30 hod

Start

00 = 10:00

 

 

Kategorie:      H,D F, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55 a H65, HDR, P (tréninková trať pro dospělé začátečníky). V 1.etapě zvláštní kategorie pro místní děti “poznáváme mapu - škola Kašp.Hory“. Pro noční závod nejsou vypsány jednotlivé kategorie, ale pouze tratě. Krátká trať je orientačně nenáročná, délka 2,3 km. Střední trať je orientačně obtížnější, délka 4,1 km. Dlouhá trať je orientačně obtížná, délka 5,8 km. Start žáků na nočním závodě pouze v případě souhlasu trenéra. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit noční závod v případě nižšího počtu závodníků (méně než 10).

 

Terén:                        Velmi rozmanitý – od svahů s lesíky s kamennými útvary (hrázky, kamenná pole) přes pastviny, údolní nivy po kompaktní hospodářský les.

 

Mapa:            E1:      “U křížku“, 1:10 000, E = 5m, stav léto 2007

Noční: “Chlum“, 1:10 000, E = 5m, stav léto 2006

E2:      “Zahájený“, 1:15 000, E = 5m, stav 2009 (kategorie H16 – 45, D18 – 21),

ostatní kategorie mají měřítko 1:10 000.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

 

Vyhlášení:      Vyhlašování prvních 3 v dětských kategoriích po E1, po nedělním závodě vyhlášení prvních 3 ve všech kategoriích v součtu za obě etapy.

 

Předpis:          Soutěží se dle platných pravidel pro závody OB a Soutěžního řádu ČSOB

 

Systém ražení: Sportident pro všechny kategorie po oba dva dny, číslo čipu nebo požadavek

 na zapůjčení uvést do přihlášky. Půjčovné na závod 20 Kč, za ztrátu

 požadujeme náhradu 700 Kč.

 

Ubytování:     Základní škola v Kašperských Horách, vlastní spací pytle – 50 Kč na osobu,

                        další možnosti ubytování – kontakty budou uvedeny na webové stránce

                       závodu  - http://ksh.wz.cz

doporuč . PENZION U ŠNEČKŮ (603 481 229, penzionsnecek@volny.cz  )

 

Vklady:          HDR, H,D F a “poznáváme mapu“  - zdarma, kategorie P, H,D 10 -14 – 40 Kč za etapu, ostatní  - 60 Kč za etapu, po termínu přihlášek dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. Startovné pro noční závod 40 Kč.

 

Úhrada vkladů: společně s poplatkem za ubytování lze provést převodem na BÚ  u ČS – číslo účtu  822634379/0800 – var.symbol 27xxxx (kde xxxx je číslo oddílu dle svazového adresáře), nebo hotově při prezentaci      

 

Přihlášky:       V termínu do 11.10. 2009, pořadatel upřednostňuje přihlášky v systému www.obhana.cz - každá etapa i vložený noční je v systému OBHANÁ jako samostatný závod (závodníci se musí přihlásit na sobotu i na neděli zvlášť). Přihlášky lze zaslat i elektronicky v povinném formátu ČSOB na adresu:        milos.fiala@centrum.cz. V přihlášce uvést vždy na který závod (E1, E2, vložený noční nebo všechny), číslo SI nebo požadavek na zapůjčení a požadavek na ubytování.

 

Informace:     http://ksh.wz.cz

Ing Miloš Fiala mobil 731 530 227 nebo domů 376 582 420

 

Funkcionáři:              ředitel závodu:              Martina Fialová

                                   stavitel tratí:                             Jakub Hulec, Pavla Fialová

                                   kontrolor tratí:                          Václav Bohuslav st.                

                        hlavní rozhodčí:                        Miloš Fiala

                        technické zabezpečení (SI):   Pavel Paták